Foto ze závodu

FOTO od Filipa Ostřanského a FOTO od Lubomíra Tomečka.