Terén a mapa

Terén závodu lze popsat jako typický „hanácký“ – mírně kopcovitý, v některých částech zpestřený o pozůstatky povrchové těžby kamene (prohlubně, rýhy, jámy, kupky). Les je poměrně zarostlý, naštěstí počátkem května ještě stále průběžný i ve světle zelených pasážích.