Mapy a terén

První etapa – long (klasická trať) – se uskuteční v novém prostoru, doposud nepoužitém pro OB. Lesní komplex se nachází jižně od města Glucholazy a rozkládá se na obou stranách Česko- polské hranice. Zahrnuje velmi členité části s pozůstatky těžby a kopcovité pasáže s kamenitou podložkou a dobrou průběžností. Mapoval Mirek Sikora.

Druhá etapa – middle (krátká trať) – bude opět v novém terénu (pro oficiální závody ještě nepoužitém) v blízkosti obce Velká Kraš. Vyznačuje se množstvím terénních detailů, kamenů a srázů, které vznikly důsledkem povrchové těžby v minulosti. Mapoval Mirek Sikora.

Terén třetí a závěrečné etapy – long (klasická trať) – se nachází mezi Dolním údolím a Zlatými Horami, v prostoru Lysého vrchu a Černého jezera. Stávající mapa bude aktualizována k březnu 2013 Martinem Kratochvílem. Tato etapa prověří účastníky především těžkým horským profilem s velkým množstvím kamenů a skalních pasáží.

Etapa Název Měřítko Ekvidistance Stav Formát
E1 – long Glucholazy 1 : 10 000 5m březen 2013 A4
E2 – middle U Jakuba 1 : 5 000 5m březen 2013 A4
E3 – long Lysý vrch 1 : 10 000 5m březen 2013 A4